ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

Program

 

คอร์สติวเข้มใน 10 วัน

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 6 ตุลาคม 2560
เริ่มเรียนวันที่ 9 - 20 ตุลาคม 2560 (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์)
คอร์สเรียน ราคา 15,000 บาท

โปรโมชั่น สมัครก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2560
ราคา 14,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 129 4542-5
โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สยามพารากอน)

ภาพบรรยากาศ

 

ท่านที่สนใจสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-129-4542-5

สมัครออนไลน์

ตารางกิจกรรม

 

อาจารย์ผู้สอน

Mr. Mauro Monti

อ. สฤษดิ์ เดชสังวรณ์

อ. พูนสันต์ เตียรถ์ชัยวานิช

 

อ. พงษ์เทพ ฤกษ์ศิริรัตน์

อ. ณัฐวุฒิ สุขแสงจันทร์

อ. คณิน วิเศษมงคลสุข

 

อ. ปิญชาน์นันท์ ใจประสงค์

อ. บดินทร์ รัตนศิริ

อ. น้ำฝน ศรีสมบูรณ์

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2129 4542-6 โทรสาร 0 2129 4547

E-mail:mcgp.mahidol@gmail.com Facebook: MCGP Paragon
www.mcgp-mahidol.com/paragon