ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

Program

 

คอนเสิร์ตครบรอบ 10 ปี สาขาสยามพารากอน
12 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 - 16.00 น.

ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รายละเอียด

การจัดงานคอนเสิร์ตประจำปี ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในโครงการฯ ได้มีโอกาสแสดงต่อหน้าผู้ชม ซึ่งถือเป็นจุดประสงค์หลักของการเรียนการสอนและการฝึกซ้อมดนตรีโดยนักเรียนที่เข้าร่วมแสดงนั้น ได้ผ่านการคัดเลือกจากภาควิชาต่างๆ และมาแสดงร่วมกัน

การจัดคอนเสิร์ตประจำปีครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่องาน “1o years Anniversary” มาร่วมสร้างแรงบัลดาลใจและเป็นกำลังใจให้เด็กๆ ที่ตั้งใจมอบเสียงเพลงเป็นของขวัญวันแม่ พบกับการแสดงเจำนวน 2 ชุดการแสดง ได้แก่เวลา 11.00 น. และ 14.00 น.

การแสดงชุดที่ 1 แสดงเวลา 11.00 น.

ลำดับที่
รายการแสดง
อาจารย์ผู้ควบคุมการแสดง
ระยะเวลาแสดง (โดยประมาณ)
1 วงประสานเสียง (คอรัส) อ.สฤษดิ์ อ.พรณพิมพ์ 15 นาที
2 การแสดงเดี่ยวเปียโน อ.พูนสันต์ 15 นาที
3 MCGP Violin Group อ.พลเยี่ยม 10 นาที
4 การแสดงวงดนตรีเด็กเล็ก อ.งามตา 15 นาที
5 MCGP Saxophone Ensemble อ.พรณพิมพ์ 15 นาที

 

การแสดงชุดที่ 2 แสดงเวลา 14.00 น.

ลำดับที่
รายการแสดง
อาจารย์ผู้ควบคุมการแสดง
ระยะเวลาแสดง (โดยประมาณ)
1 MCGP String Chamber Orchestra อ.น้ำฝน 30 นาที
2 วงยุวสังคีตปี่พาทย์ อ.ปานหทัย 5 นาที
3 วงยุวสังคีตขิมหมู่ อ.ศักดิ์พล 5 นาที
4 MCGP Jazz อ.Mauro 15 นาที
5 MCGP Pop Combo อ.ปริญญ์ 30 นาที

 

การจำหน่ายบัตร เสื้อและดีวีดีคอนเสิร์ต

เริ่มขายบัตรชมคอนเสิร์ตตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 9 ก.ค. 2559
บัตรชมคอนเสิร์ต

 • บัตรผู้ใหญ่ ราคาบัตร 300 บาท / รอบการแสดง ชมการแสดง 2 รอบ ราคา 500 บาท
 • บัตรนักเรียน ราคา 150 บาท / รอบการแสดง ชมการแสดง 2 รอบ ราคา 200 บาท

** บัตรมีจำนวนจำกัด ในแต่ละรอบการแสดง

เสื้อคอนเสิร์ต

 • ราคาตัวละ 350 บาท ใส่ในวันซ้อมการแสดงบนเวทีจริง ในวันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2559 ยกเว้น นักแสดงเด็กเล็ก และนักแสดงคอรัส

ดีวีดี

 • บันทึกการแสดงคอนเสิร์ต ราคาชุดละ 390 บาท

** โปรโมรชั่น ซื้อเสื้อ+ดีวีดี ราคาชุดละ 700 บาท

โปรโมชั่น ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 9 – อาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559

 • ซื้อบัตรคอนเสิร์ต 3 ใบ ราคา 800 บาท
 • ซื้อบัตรคอนเสิร์ต 5 ใบ ราคา 1,300 บาท
 • ซื้อบัตรคอนเสิร์ต 10 ใบ ราคา 2,500 บาท


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2129 4542-6 โทรสาร 0 2129 4547

สถานที่แสดง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม

คลิก แผนที่ตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิก การเดินทางมายังวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

คลิก ผังอาคารมหาวิทยาลัยมหิดล

คลิก เส้นทางรถราง 

กำหนดการ นัดหมาย ในวันแสดง วันที่ 12 สิงหาคม 2559

รอบที่ 1

 • 8.00 - 8.30 น. รายงานตัว
 • 8.45 น. นักแสดงเตรียมพร้อมหลังเวที
 • 9.00 – 9.30 น. นักแสดงเด็กเล็กรายงานตัว
 • 9.00 – 10.30 น. เริ่มซาวน์เช็คบนเวที

การแสดงรอบที่ 1

 • 10.45 น. นักแสดงทุกคนพร้อมหลังเวที
 • 10.50 น. ประตูเปิด
 • 11.00 - 12.30 น. เริ่มการแสดง
 • 12.30 น. จบการแสดงถ่ายภาพร่วมกัน

รอบที่ 2

 • 11.30 – 12.00 น. รายงานตัว 12.30 น.
 • นักแสดงเตรียมพร้อมหลังเวที
 • 12.45 – 13.30 น. เริ่มซาวน์เช็คบนเวที
 • 13.45 น. นักแสดงทุกคนพร้อมหลังเวที
 • 13.50 น. ประตูเปิด
 • 14.00 - 15.40 น. เริ่มการเเสดง
 • 15.40 น. จบการเเสดงถ่ายภาพร่วมกัน

* เบอร์ติดต่อ โรงเรียน ในวันแสดง 081-439 2153, 094-980 0159
** ทางโรงเรียนได้เตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับนักแสดงทุกท่าน

สำรองบัตรและสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 129 4542-5