โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สยามพารากอน)
ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

 

 

 

โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาสยามพารากอน ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล 2559

❤️“11 Years Anniversary Charity Concert”❤️ วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2560 แสดงเวลา 13.00 น. ณ หอแสดงดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) บัตรราคา 300 บาท (จำหน่ายบัตรตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2560) *บัตรระบุที่นั่ง และมีจำนวนจำกัด

การแสดงมีหลากหลายการแสดงไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีไทย, เดี่ยว Piano, Chorus, Pop Combo, String Chamber, Jazz, Pop Orchestra

รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตร ร่วมสมทบทุนในโครงการ "ดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตาบอด"

มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นอกจากนี้เรารับทุนสนับสนุนภายในงาน และรับบริจาคเครื่องดนตรีทุกชนิด ได้แก่ เครื่องสาย เครื่องเป่าลมไม้ และเครื่องเป่าทองเหลือง เครื่องดนตรีไฟฟ้า กลองเป็นต้น

สามารถบริจาคเครื่องดนตรีได้ที่โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาสยามพารากอน ชั้น 4A

โทร. 02-1294543-5