ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

กิจกรรมของสาขาสยามพารากอน

Music Activities for Small Children
คอร์สเรียนดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก เปิดรับสมัครน้องๆ ตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป
การเรียนดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนมีผลต่อพัฒนาการในทุกๆ ด้าน
ได้แก่ พัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและปัญญา สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง
ซึ่งจะต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน เด็กวัยประมาณ 3 - 5.6 ปี
นับเป็นวัยที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมอง
ทางศูนย์จะเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็กเล็ก 1 ปี และเปียโนกลุ่มอีก 1 ปี
ระยะเวลาเรียน : 3 เดือน (12 ครั้ง) อัตราค่าเรียน : 4,200 บาท ต่อ 1 ภาคเรียน (มีค่าลงทะเบียนแรกเข้าสำหรับนักเรียนใหม่ 300 บาท)

 

 

 

 

ปฎิทินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน