โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ซีคอนสแควร์)
ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

 

สถานที่เรียน

โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไปวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ห้อง 4A 5-6 ถนนพระรามที่1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

แผนที่ : คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์

02 129 4543

 

 

 

 

 

เปิดรับสมัครสมาชิกวง MCGP String Chamber Orchestra

รับสมัครน้องๆ อายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
ควบคุมวงโดย อาจารย์น้ำฝน ศรีสมบูรณ์

เครื่องมือที่เปิดรับสมัคร

ไวโอลิน, วิโอลา, เชลโล และ เปียโน

กำหนดการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัคร วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558
 • ปิดรับสมัคร วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558
 • กำหนดการคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558
 • ประกาศผลการคัดเลือก วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558
 • สถานที่คัดเลือก และประกาศผล โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป สาขาสยามพารากอน
 • ชั้น 4A
 • ปฐมนิเทศ และเริ่มฝึกซ้อม วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558

วัน - เวลา ในการเรียน

 • ซ้อมทุกวันเสาร์ เวลา 16.00 -18.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 10 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่านโน้ตเพลงสากลได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการฯ ได้ทั้งใน และนอกสถานที่
 • สามารถฝึกซ้อมได้ตามวันเวลาดังกล่าว

สิ่งที่ต้องเตรียมในการทดสอบสำหรับเครื่องสาย (strings)

 1. Scale และ Arpeggio ได้แก่ F, Bb, Eb, G, D, A, E Major 2 - 3 Octaves
 2. บทเพลงที่เตรียมมาเอง 2 เพลง ได้แก่ เพลงช้า 1 เพลง และ เพลงเร็ว 1 เพลง
 3. Sight-Reading (กรรมการเป็นผู้เตรียมมาให้)

สิ่งที่ต้องเตรียมในการทดสอบสำหรับ Piano

 1. Scale และ Arpeggio ได้แก่ F, Bb, Eb, G, D, A, E Major 4 Octaves
 2. บทเพลงที่เตรียมมาเอง 2 เพลง ได้แก่ เพลงช้า 1 เพลง และ เพลงเร็ว 1 เพลง
 3. Sight-Reading (กรรมการเป็นผู้เตรียมมาให้)

ค่าลงทะเบียน

 • จำนวน 1 คอร์ส (เรียน 12 ครั้ง)
 • สำหรับนักเรียนของโครงการฯ คอร์สละ 1,200 บาท
 • นักเรียนผู้สนใจทั่วไป คอร์สละ 2,400 บาท
 • ราคานี้รวมค่าโน้ตเพลงในการฝึกซ้อมแต่ละคอนเสิร์ต
 • ราคานี้ไม่รวมค่าเสื้อในการแสดงคอนเสิร์ตประจำ ปีละ 1 ตัว

ข้อควรปฏิบัติในการเรียน

 • ควรนำดินสอ ยางลบ และแฟ้มสีดำ มาเรียนทุกครั้ง
 • ควรนำโน้ตเพลงมาเรียนทุกครั้ง
 • ไม่ควรขาดเรียนเกิน 2 ครั้ง ฉะนั้นจะหมดสิทธิ์ในการแสดงคอนเสิร์ต

ขอรับใบสมัคร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2129 4542-6 โทรสาร 0 2129 4547