โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ซีคอนสแควร์)
ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

 

สถานที่เรียน

โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไปวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ห้อง 4A 5-6 ถนนพระรามที่1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

แผนที่ : คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์

02 129 4543

 

 

 

 

 

เปิดรับสมัครสมาชิกวง MCGP Young Chorus

รับสมัครน้องๆ อายุตั้งแต่ 8 - 15 ปี
ควบคุมวงโดย อาจารย์สฤษดิ์ เดชสังวรณ์ และอาจารย์พรณพิมพ์ ทองหล่อ

ดาวโหลดใบสมัคร (คลิก)

รายละเอียด

การขับร้องประสานเสียงในปัจจุบันได้รับความนิยม และความสนใจมากขึ้น ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น มีการส่งเสริมให้คณะนักร้องประสานเสียงของไทยได้ไปแข่งระดับโลก นี่ถือเป็นโอกาสหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาน้องๆที่มีความ สนใจทางด้านการร้องเพลง ให้มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น

การขับร้องประสานเสียงเป็นกิจกรรมที่ถือได้ว่า เป็นโครงการที่ฝึกทักษะหลายๆ ด้านให้กับนักเรียน อาทิเช่น การอ่านโน้ต การฟัง สมาธิ ไหวพริบ ความสามัคคี และ วินัย เป็นต้น

กำหนดการรับสมัคร

 • - เปิดรับสมัคร วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558
 • - ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558
 • - การสอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558
 • - ประกาศผล วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558
 • - เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558

วัน - เวลา ในการเรียน

 • ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 – 15.30 น. จำนวน 12 ครั้ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีใจรักในการร้องเพลง
 • สามารถอ่านทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้
 • สามารถอ่านโน้ต บนบรรทัด 5 เส้นได้
 • สามารถเรียนและฝึกซ้อมเวลาดังกล่าวได้

ข้อกำหนดการสอบคัดเลือก

 1. การร้อง บันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale), เพลงป็อป 1 เพลง (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) มีดนตรี ประกอบ หรือไม่มีก็ได้
 2. การฟัง ร้องและตบจังหวะตามเสียงที่ได้ยิน
 3. การอ่าน สามารถอ่านโน้ต บนบรรทัด 5 เส้นได้, สามารถอ่านเนื้อร้องภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

ค่าลงทะเบียน

 • จำนวน 1 คอร์ส เรียน 12 ครั้ง
 • นักเรียนของโครงการ 1,200 บาท
 • นักเรียนทั่วไป    2,400 บาท
 • ค่าเอกสารประกอบการเรียน 50 บาท

ข้อควรปฏิบัติในการเรียน

 • ควรนำดินสอ ยางลบ และแฟ้มสีดำ มาเรียนทุกครั้ง
 • ควรนำโน้ตเพลงมาเรียนทุกครั้ง
 • ไม่ควรขาดเรียนเกิน 2 ครั้ง ฉะนั้นจะหมดสิทธิ์ในการแสดงคอนเสิร์ต

ดาวโหลดใบสมัคร (คลิก)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2129 4542-6 โทรสาร 0 2129 4547