ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

Music Camp 2016

 
แผนที่สถานที่จัดค่าย
เบล่า วิลล่า คาบาน่า พัทยา

 

 

 

กิจกรรมในค่าย

กิจกรรมในค่าย

วิชาทักษะเครื่องดนตรี เพื่อพัฒนาทักษะเครื่องดนตรี เทคนิคการเล่นอย่างถูกวิธี โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเครื่องดนตรีนั้น ๆ และเป็นพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้

วิชารวมวงเล็ก เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีร่วมกับผู้อื่น และฝึกซ้อมเพื่อแสดงดนตรีคอนเสิร์ต ซึ่งในค่ายเด็กๆ จะได้รวมวงกับเพื่อนๆ หลากหลายรูปแบบ เช่น วงขิมหมู่ วงเครื่องสายไทย วงคอมโบ วงเครื่องสายตะวันตก วงเครื่องเป่า และวงขับร้องประสานเสียง

วิชารวมวงใหญ่ เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีร่วมกับผู้อื่น และฝึกซ้อมเพื่อแสดงดนตรีคอนเสิร์ต ซึ่งในค่ายเด็กๆ จะได้รวมวงกับเพื่อนๆ ในรูปแบบ วงป็อปออร์เคสตร้า

วิชาเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลง สุขใจไปกับดนตรี ร้องไปกับเสียงเพลง เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการฟัง การร้องเพลงให้ถูกต้อง ในรูปแบบขับร้องประสานเสียง และร้องเพลงกับวงดนตรี

Music Theater เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจอารมณ์ความรู้สึก ความแตกต่างของแต่ละประโยคเพลง ฝึกการจินตนาการและแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาในรูปแบบการเคลื่อนไหว การวาดภาพ จนถึงการแสดงละครประกอบเพลง

Music Walk Rally กิจกรรมฝึกทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ ผู้ตาม การแบ่งหน้าที่การทำงาน ความสามัคคี การแก้ไขปัญหา

นันทนาการ กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย เชื่อมความสัมพันธ์ ละลาย พฤติกรรม นันทนาการกลุ่มสัมพันธ์

กิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อผ่อนคลายจากการฝึกซ้อมดนตรีและสร้างความกลมเกลียว ในปีนี้ไปที่สวนน้ำ Cartoon Network Amazone

การแสดงคอนเสิร์ตปิดค่ายที่หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (คลิกเพื่อดูแผนที่)

ตารางกิจกรรม

วัน/เวลา
วันอาทิตย์ที่ 27
วันจันทร์ที่ 28
วันอังคารที่ 29
วันพุธที่ 30
9.00 - 10.00 น.
8.00 น. นัดขึ้นรถบัส ที่สยามพารากอน ฝั่งวัดปทุม
วิชาเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลง สุขใจไปกับดนตรี
10.00 - 12.00 น.
เข้าที่พัก ทานอาหารกลางวัน
ทักษะเครื่องดนตรี
13.00 - 15.00 น.
ปฐมนิเทศ นันทนาการ
ทักษะเครื่องดนตรี
รวมวงใหญ่
15.30 - 16.30 น.
วอล์คแรลลี่
Music Theater
Music Walk Rally
16.30 - 18.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
กิจกรรมเสื้อแสนสวย
19.00 - 21.00 น.
​Music Theater
รวมวงใหญ่
รวมวงใหญ่

 

วัน/เวลา
วันพฤหัสบดีที่ 31
วันศุกร์ที่ 1 เม.ย.
วันเสาร์ที่ 2 เม.ย.
9.00 - 10.00 น.
รวมวงเล็ก
ทักษะเครื่องดนตรี
เดินทางไป หอแสดงดนตรี มหิดล ศาลายา
10.00 - 12.00 น.
รวมวงใหญ่
รวมวงเล็ก
13.00 - 15.00 น.
กิจกรรมนอกสถานที่ สวนน้ํา cartoon network
รวมวงใหญ่
ซ้อมการแสดงคอนเสิร์ต
15.30 - 16.30 น.
ซ้อมการแสดงคอนเสิร์ต
16.00 น. แสดงคอนเสิร์ต และพิธีปิดค่าย
16.30 - 18.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 - 21.00 น.
รวมวงใหญ่
นันทนาการ
 

สถานที่แสดงคอนเสิร์ตปิดค่าย
หอแสดงดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม
คลิก แผนที่ตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คลิก การเดินทางมายังวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
คลิก ผังอาคารมหาวิทยาลัยมหิดล
คลิก เส้นทางรถราง