โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สยามพารากอน)
ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

Music Camp 2017

 
แผนที่สถานที่จัดค่าย
เบล่า วิลล่า คาบาน่า พัทยา

 

เรือนศิลปิน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
The Artist Residency

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จัดโครงการค่ายดนตรีภาคฤดูร้อน 2560

ณ โรงแรมเบลล่า วิลล่า คาบาน่า พัทยา จังหวัดชลบุรี
และเรือนศิลปิน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคมถึง วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560

ค่ายดนตรีในปีนี้ น้องๆ ได้พบกับทีมงานที่เป็นกันเองในบรรยากาศสนุกสนานริมหาดพัทยา มีคอนเซ็ป “ค่ายเปิดโลกกว้างทางดนตรี ดนตรีมีความสนุกมากกว่าที่เด็กๆ เห็น” กิจกรรมหลักภายในค่ายเน้น การฝึกซ้อมดนตรี ทั้งซ้อมเดี่ยวและซ้อมรวมเป็นวง (เพิ่ม) "เรียนดนตรีในรูปแบบที่หลากหลายผ่านกิจกรรม" นอกจากนี้มีกิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อผ่อนคลายจากการฝึกซ้อมดนตรีและสร้างความกลมเกลียว ในปีนี้ไปที่สวนน้ำ Cartoon Network Amazone

ค่ายนี้มีเยาวชนที่รักในเสียงดนตรีจากทั่วประเทศเข้าร่วม เด็กทุกคนที่ผ่านการเข้าค่ายจะได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยมหิดล และได้ขึ้นแสดงดนตรีที่หอประชุมขนาดใหญ่ ค่ายนี้ไม่ได้มุ่งสร้างนักดนตรีมืออาชีพ แต่หวังให้เด็กธรรมดาๆ คนหนึ่งสามารถหาความสุนทรีให้กับชีวิตได้เท่านั้น

ท่านที่สนใจสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-129-4542-5 ก่อนโอนเงินเพื่อสำรองที่นั่งค่ะ

การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมค่ายดนตรี ท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

  1. ลงทะเบียนพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันกิจกรรมด้วย ตนเองที่โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป สาขาสยามพารากอน
  2. สมัครทางออนไลน์ และชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร ที่ธนาคาร โดยชำระเงินผ่าน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสยามพารากอน เลขที่บัญชี 531-1-20415-6 ชื่อบัญชี วิทยาลัยดุริยางศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ กรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท ให้ส่งรายละเอียดมาให้พร้อมกับ Fax หรือส่งทางอีเมล ใบแสดงการโอนเงินตามรายละเอียด
กรุณา Fax ใบ Pay in มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-129-4547
ส่งทางอีเมล mcgp.mahidol@gmail.com
ถึง: ฝ่ายการเงิน เขียนระบุใน Fax มาดังนี้ ชื่อผู้เรียนหรือชื่อบริษัทที่ต้องการออกใบเสร็จพร้อมจำนวนผู้ลงเรียน ชื่อโครงการค่ายดนตรีภาคฤดูร้อน 2560 และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับ

ค่ายดนตรีภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 MCGP Summer Music Camp 2017

สถานที่จัดค่าย  

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ เมื่อจบค่ายนี้

  • สามารถเล่นดนตรีได้อย่างภาคภูมิใจและมีความสุข
  • ได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม เกิดกระบวนการคิดทางดนตรีสามารถนำเอาความรู้และทักษะทางดนตรีไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นได้
  • ได้รับใบประกาศนียบัตร จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าลงทะเบียน 13,800 บาท

  1. โปรโมชั่น 13,000 บาท สำหรับผู้ที่สมัครก่อนวันที่ 9 มีนาคม 2560
  2. โปรโมชั่น 12,500 บาท สำหรับนักเรียนในโครงการศึกษาดนตรีฯ ทุกสาขา และนักเรียนที่เคยเข้าร่วมค่าย MCGP Summer Music Camp มาแล้ว (ข้อกำหนด ต้องสมัครก่อนวันที่ 9 มีนาคม 2560)

ท่านที่สนใจสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-129-4542-5

สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด

สมัครออนไลน์