ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

วิชาไวโอลินกลุ่มสำหรับเด็กอายุ 6-8 ปี
เปิดรับสมัครตั่งแต่ 18 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2557

รายละเอียด

วิชาไวโอลินกลุ่ม เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบกลุ่ม สำหรับผู้เรียนที่มีอายุ 6 - 8ปี เน้นพื้นฐานท่าทางการจับไวโอลิน และคันชัก การวางนิ้วบนไวโอลิน การอ่านโน้ต การอ่านจังหวะ และการฟังเสียงได้อย่างถูกต้อง โดยใช้หลักสูตร Suzuki Violin Method และมีการใช้หนังสืออื่นๆ ใช้ประกอบร่วมกัน ถือเป็นหลักสูตรหนึ่งที่ได้รับความนิยมและได้มาตรฐานระดับสากล อีกทั้งเป็นการปูพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์บรรเลงในรูปแบบวงออร์เครสตรา หรือแชมเบอร์มิวสิค ต่อไปอนาคต

รายละเอียด
อายุผู้เรียน 6 – 8 ปี
ระยะเวลาหลักสูตร 1 ปี
เวลาสอน 55 นาที 1 ครั้ง /สัปดาห์
จำนวนนักเรียน จำนวนไม่เกิน 8 คน
วันเวลาที่เปิดสอน วันอาทิตย์ เวลา 11.00-12.00น.
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัคร 18 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2557
วันเริ่มการเรียนการสอน วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์น้ำฝน ศรีสมบูรณ์

หมายเหตุ : ผู้เรียนต้องมีเครื่องดนตรีเป็นของตนเอง

การประเมินผล
- การทดสอบความรู้และพัฒนาการ ทุก 3 เดือน (ผู้ปกครองเข้ารับฟังเพื่อดูพัฒนาการ
และแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน)
- การแสดงจบหลักสูตร 1 ครั้ง

อุปกรณ์การเรียน
¬ ไวโอลิน
¬ ที่รองบ่าไวโอลิน
¬ ผ้าเช็ดหน้าสำหรับทำความสะอาดไวโอลิน
¬ หนังสือเรียน STEP BY STEP
¬ แบบฝึกหัดเพิ่มเติมจากอาจารย์ผู้สอนเป็น Sheet

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2129 4542-6 โทรสาร 0 2129 4547