ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

อัตราค่าเรียนปกติ

อัตราค่าเรียนสําหรับทุกวิชา ต่อการเรียน 1 ภาคเรียน (12 ครั้ง)
นักเรียนใหม่ชําระค่าลงทะเบียนแรกเข้าคนละ 300 บาท

  • อัตราค่าเรียนปกติ สําหรับผู้สมัครที่เรียนในวันเสาร์– อาทิตย์
     
   
     
  • อัตราค่าเรียนสําหรับการทดลองเรียน

อัตราค่าเรียนต่อการทดลองเรียน 1 ครั้ง และสามารถทดลองเรียนได้ไม่เกิน 4 ครั้งเท่านั้น