โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป สาขาศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ โทรศัพท์ : 0-2721-9894-97

ชั้น 4 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ห้อง 4047) ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ10250

กิจกรรมที่น่าสนใจ

กิจกรรมทางดนตรีเพื่อสังคมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน เช่น การประกวดแข่งขันดนตรี เทศกาลดนตรี คอนเสิร์ตนักเรียน คอนเสิร์ตอาจารย์ ตลอดจนคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียง

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ TIME

" กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TIME ประจำปี 2560"

วิชาทฤษฎีดนตรีสากล และวิชาโสตทักษะ ภายใต้หลักสูตรของศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (Thailand International Music Examination, TIME) ดำเนินกิจกรรมการทดสอบ ประเมินผล และแนะนำความรู้โดยคณาจารย์จากศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) และ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อัตาราค่าสมัคร ค่าสมัครกิจกรรมทดสอบ ระดับเกรด 9 วิชาละ 400 บาท ค่าสมัครกิจกรรมทดสอบ ระดับเกรด 12 วิชาละ 600 บาท

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิป)

สมัครออน์ไลน์ได้ที่ (คลิก)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์) เบอร์โทรศัพท์ : 0-2721-9894-7

Music Activities for Children

คอร์สเรียนดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก เปิดรับสมัครน้องๆ ตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไปการเรียนดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนมีผลต่อพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ได้แก่ พัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและปัญญา สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ซึ่งเด็กวัยประมาณ 3 - 5.6 ปี นับเป็นวัยที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมอง

เปิดรับสมัครเเล้วตั้งแต่วันนี้ ระยะเวลาเรียน : 3 เดือน (12 ครั้ง) อัตราค่าเรียน : 4,200 บาท ต่อ 1 ภาคเรียน (มีค่าลงทะเบียนแรกเข้าสำหรับนักเรียนใหม่ 200 บาท)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์)

MCGP Young Chorus

มีวงคอรัสทั้งหมด 2 วง ได้แก่
วงคอรัสสำหรับเด็กอายุ 6 ปี เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 14.00 น.
และวงคอรัสสำหรับเด็กอายุ 9 ปี เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 – 16.00 น.

สอนโดย : อาจารย์วงศธร นฤมิตร และอาจารย์เบญจาภา แดงอินทวัฒน์
อัตราค่าเรียน : สำหรับเด็กอายุ 6 ปี 4,800 บาท / ปี และสำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป 6,000 บาท / ปี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์)

สมัครออนไลน์ (คลิก)
ดาวน์โหลดตารางกิจกรรม (คลิก)

ดาวน์โหลดรายละเอียด (คลิก)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการเล่นกีตาร์คลาสสิก "Play Guitar with Chin"

ปิดเทอมนี้มาเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่างๆ ในการเล่นกีตาร์คลาสสิกกันค่ะ ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ชินวัฒน์ เต็มคำขวัญ อาจารย์พิเศษภาควิชากีตาร์คลาสสิกที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์การสอนและแข่งขันมากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โอกาสดีๆ แบบนี้อย่ารอช้านะคะ รับจำนวนจำกัดค่ะ

ระยะเวลาในการจัดค่าย : วันพุธที่ 19 – วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
ดาวน์โหลดตารางกิจกรรม (คลิก)

สถานที่จัด Workshop โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาซีคอนสแควร์

ดำเนินการสอนโดย : อาจารย์ชินวัฒน์ เต็มคำขวัญ

คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุ 10 ปีขึ้นไป
- มีเครื่องดนตรีเป็นของตนเอง
- มีพื้นฐานทางด้านกีตาร์คลาสิก ในระดับพื้นฐาน
- สามารถบรรเลงบทเพลงขั้นพื้นฐานได้

รายละเอียด

- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2560
- ค่าสมัคร 2,500 บาท
- ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประกาศนียบัตร จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการสมัคร
1. สมัครทางออนไลน์ (คลิก)
2. สามารถสมัครพร้อมชำระเงินก่อนวันเริ่มกิจกรรมด้วยตนเองได้ที่โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป สาขาซีคอนสแควร์ ชั้น 4
3. ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่บัญชี : 635-2-09797-5 สาขา : ซีคอนสแควร์ 2 ประเภท : บัญชีออมทรัพย์

หมายเหตุ : ผู้ปกครองที่ชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อผู้สมัคร และหมายเลขโทรศัพท์ส่งมาที่ E-mail : mcgpss@gmail.com หรือ Fax : 02-721-9894 กด 3 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์ 0-2721-9894-7

สมัครออนไลน์ (คลิก)
ดาวน์โหลดตารางกิจกรรม (คลิก)

ดาวน์โหลดรายละเอียด (คลิก)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม ค่ายขับร้องเพลงประสานเสียง (MCGP Chorus Day Camp)

มาร่วมพัฒนาทักษะการขับร้องและเรียนรู้การขับร้องแบบประสานเสียงในช่วงปิดเทอมกันนะคะ ในครั้งนี้จะได้รับเกียรติจากพี่ๆ คณะขับร้องประสานเสียงวงสวนพลูมาร่วมทำการ Workshop ให้กับน้องๆ ภายในค่าย

ระยะเวลาในการจัดค่าย : วันจันทร์ที่ 20 – วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ณ MCGP HALL, Seacon Square ดาวน์โหลดตารางกิจกรรม (คลิก)

ดำเนินการสอนโดย :
อาจารย์วงศธร นฤมิตร (อาจารย์ประจำภาควิชาขับร้อง) อาจารย์เบญจาภา แดงอินทวัฒน์ (อาจารย์ประจำภาควิชาเปียโน)

คุณสมบัติผู้สมัคร - อายุตั้งแต่ 6* – 12 ปี (*ผู้สมัครควรอ่านหนังสือคล่อง) - มีทักษะในการร้องเพลงขั้นพื้นฐาน

รายละเอียด
- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2560 - ค่าสมัคร 3,500 บาท - อาหารกลางวัน 5 มื้อ - เสื้อค่าย 1 ตัว - น้องๆ ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม “MCGP Chorus Day Camp” จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทางวิทยาลัย

วิธีการสมัคร
1. สมัครทางออนไลน์ (คลิก)
2. สามารถสมัครพร้อมชำระเงินก่อนวันเริ่มกิจกรรมด้วยตนเองได้ที่โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป สาขาซีคอนสแควร์ ชั้น 4
3. ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่บัญชี : 635-2-09797-5 สาขา : ซีคอนสแควร์ 2 ประเภท : บัญชีออมทรัพย์

หมายเหตุ : ผู้ปกครองที่ชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อผู้สมัคร และหมายเลขโทรศัพท์ส่งมาที่ E-mail : mcgpss@gmail.com หรือ Fax : 02-721-9894 กด 3 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์ 0-2721-9894-7

สถานที่ตั้ง

สาขาศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ชั้น 4
ติดกับ YoYo Land โทรศัพท์ : 0-2721-9894-97 โทรสาร : 02-7219894 กด 3