ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป สาขาศูนย์การค้าซีคอนสแควร์

โทรศัพท์ : 0-2721-9894-97

ชั้น 4 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ห้อง 4047) ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ10250

กิจกรรมที่น่าสนใจ

กิจกรรมทางดนตรีเพื่อสังคมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน เช่น การประกวดแข่งขันดนตรี เทศกาลดนตรี คอนเสิร์ตนักเรียน คอนเสิร์ตอาจารย์ ตลอดจนคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียง

Music Activities for Children

คอร์สเรียนดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก เปิดรับสมัครน้องๆ ตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไปการเรียนดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนมีผลต่อพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ได้แก่ พัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและปัญญา สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ซึ่งเด็กวัยประมาณ 3 - 5.6 ปี นับเป็นวัยที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมอง

เปิดรับสมัครเเล้วตั้งแต่วันนี้ ระยะเวลาเรียน : 3 เดือน (12 ครั้ง) อัตราค่าเรียน : 4,200 บาท ต่อ 1 ภาคเรียน (มีค่าลงทะเบียนแรกเข้าสำหรับนักเรียนใหม่ 200 บาท)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์)

Voice Festival 2018

โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สาขาซีคอนสแควร์) ได้กำหนดจัดกิจกรรมงานประจำปีของภาควิชาขับร้องสากล “Voice Festival 2018” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 และวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ MCGP Hall ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนจะได้รับทักษะความรู้ในการแสดง และการเคลื่อนไหวบนเวที นอกเหนือจากการเรียนร้องเพลงในห้องเรียน เพื่อพัฒนาทักษะทางการแสดง และการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ที่จะถ่ายทอดต่อบทเพลงต่างๆ บนเวทีได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง


รายละเอียดของการจัดงาน

5 - 6 พฤษภาคม 2561

09.30 – 12.00 น. Workshop ในหัวข้อ

Stage Acting for Singer” 

การแสดงและการเคลื่อนไหวบนเวทีสำหรับนักร้อง

โดยอาจารย์

ศิรเมศร์ อัครภากุลเศรษฐ์  นักแสดงละครเวที, 

วิทยากรทางด้านการแสดง และ อาจารย์พิเศษสอนการแสดง

และการกำกับการแสดง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

และมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

13.00 – 16.00 น.              

Acting Masterclass 

เป็นการนำความรู้จาก Workshopในช่วงเช้ามาพัฒนาต่อยอด รวมกับบทเพลงของตนเอง

สอนโดย

อาจารย์ศิรเมศร์ อัครภากุลเศรษฐ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาซีคอนสแควร์
Music Campus for General Public, 
College of Music, Mahidol University (Seacon Square)
เลขที่ 55 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ชั้น 4 ห้อง 4047
ถนนศรีนครินทร์  แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 0-2721-9894 - 7 website : www.mcgp-mahidol.com
Facebook  MCGP Seacon Square

MCGP Young Chorus

มีวงคอรัสทั้งหมด 2 วง ได้แก่
วงคอรัสสำหรับเด็กอายุ 6 ปี เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 14.00 น.
และวงคอรัสสำหรับเด็กอายุ 9 ปี เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 – 16.00 น.

สอนโดย : อาจารย์วงศธร นฤมิตร และอาจารย์เบญจาภา แดงอินทวัฒน์
อัตราค่าเรียน : สำหรับเด็กอายุ 6 ปี 4,800 บาท / ปี และสำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป 6,000 บาท / ปี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์)

 

 

 

สถานที่ตั้ง

สาขาศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ชั้น 4
ติดกับ YoYo Land โทรศัพท์ : 0-2721-9894-97 โทรสาร : 02-7219894 กด 3