ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป สาขาศูนย์การค้าซีคอนสแควร์

โทรศัพท์ : 0-2721-9894-97

ชั้น 4 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ห้อง 4047) ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ10250

กิจกรรมที่น่าสนใจ

กิจกรรมทางดนตรีเพื่อสังคมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน เช่น การประกวดแข่งขันดนตรี เทศกาลดนตรี คอนเสิร์ตนักเรียน คอนเสิร์ตอาจารย์ ตลอดจนคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียง

UKULELE FOR CHILDREN DAY CAMP

"MCGP Ukulele for Children Day Camp"
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2562
ณ ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สาขาซีคอนสเเควร์)

ดำเนินการสอนโดย
อาจารย์ศศิพิมพ์ เศรษฐเสถียร
อาจารย์นพัตธร จุไรทัศนีย์

ค่าสมัคร : 3,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุ 7 - 10 ปี
- ต้องมีเครื่องดนตรีเป็นของตัวเอง
- สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน

วิธีสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ได้ทั้ง 3 สาขา
2. สมัครออนไลน์
https://goo.gl/forms/2SurZqZGdteSdbvD3

วิธีการชำระเงิน
ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ 2
เลขที่บัญชี : 635 – 2 – 09797 – 5
ชื่อบัญชี : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเหตุ :        หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งใบยืนยันการโอนเงินมาที่
E-mail : mcgpss@gmail.com พร้อมกับแจ้งชื่อผู้สมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 02-721-9894-7

Music Activities for Children

คอร์สเรียนดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก เปิดรับสมัครน้องๆ ตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไปการเรียนดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนมีผลต่อพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ได้แก่ พัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและปัญญา สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ซึ่งเด็กวัยประมาณ 3 - 5.6 ปี นับเป็นวัยที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมอง

เปิดรับสมัครเเล้วตั้งแต่วันนี้ ระยะเวลาเรียน : 3 เดือน (12 ครั้ง) อัตราค่าเรียน : 4,200 บาท ต่อ 1 ภาคเรียน (มีค่าลงทะเบียนแรกเข้าสำหรับนักเรียนใหม่ 200 บาท)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์)

MCGP Young Chorus

มีวงคอรัสทั้งหมด 2 วง ได้แก่
วงคอรัสสำหรับเด็กอายุ 6 ปี เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 14.00 น.
และวงคอรัสสำหรับเด็กอายุ 9 ปี เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 – 16.00 น.

สอนโดย : อาจารย์วงศธร นฤมิตร และอาจารย์เบญจาภา แดงอินทวัฒน์
อัตราค่าเรียน : สำหรับเด็กอายุ 6 ปี 4,800 บาท / ปี และสำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป 6,000 บาท / ปี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์)

 

 

 

สถานที่ตั้ง

สาขาศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ชั้น 4
ติดกับ YoYo Land โทรศัพท์ : 0-2721-9894-97 โทรสาร : 02-7219894 กด 3