ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค ชั้น 4

 
ติดกับ Harbor land โทรศัพท์ : 02-458-2680-81  โทรสาร : 02-458-2682

 

<
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น>
 
   

เลขที่ 607 สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค ห้องเลขที่ 400 ชั้น 4 ถ. เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 (ติดกับทางขึ้นโรงหนัง EGV) โทรศัพท์ : 02-458-2680-81  โทรสาร : 02-458-2682