ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป(สยามพารากอน)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ห้องเลขที่ 4A5-6 ชั้น 4A โซน  Edutainment  ศูนย์การค้าสยามพารากอน  โทรศัพท์ 0-2129-4542-6 

 

e-mail : mcgp.mahidol@gmail.com
Facebook/mcgp paragon
หรือที่  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์   มหาวิทยาลัยมหิดล  ถ.พุทธมณฑลสาย 4  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม โทรศัพท์ 0-2800-2525-34Service Hour              Mon. – Fri.  :  10.00 – 20.00,       Sat. – Sun.  :  9.00 – 20.00