ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

String Festival 2012

String Festival 2012 เป็นงานประจำปีของภาควิชาเครื่องสายตะวันตก  ในปีนี้จัดกิจกรรมในตอนเช้าโดยการจัดอบรบ ให้น้อง ๆ สอนViolin คุณพ่อ คุรแม่  ส่วนช่วงบ่าย เป็นคอนเสิร์ตของเด็กนักเรียนในภาควิชาเครื่องสายตะวันต

String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012 String Festival 2012