ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนของโครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป ซีคอนสแควร์

มกราคม เสาร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน กิจกรรมวันเด็ก
กุมภาพันธ์ เสาร์สัปดาห์แรกของเดือน การแนะแนวการศึกษาต่อ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล
  เสาร์ที่ติดกับวันวาเลนไทน์ คอนเสิร์ตวันวาเลนไทน์
มีนาคม เสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน กิจกรรมประจำปีภาควิชากีตาร์
  สัปดาห์สุดท้ายของเดือน กิจกรรมค่ายดนตรีภาคฤดูร้อน
(MCGP Summer Music Camp)
เมษายน เสาร์สัปดาห์แรกของเดือน กิจกรรมประจำปีของภาควิชา เครื่องเป่า (Wind Festival)
มิถุนายน วันเสาร์ที่ 2 ของเดือน กิจกรรมงานประจำปี ภาควิชากีตาร์
กรกฎาคม วันเสาร์ที่ 4 ของเดือน กิจกรรมประจำปีของภาควิชาดนตรีไทย
สิงหาคม เป็นเสาร์และอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน กิจกรรมประจำปีภาควิชาเปียโน (Piano Festival)
กันยายน เสาร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน กิจกรรมประจำปีภาควิชาเครื่องสายสากล String Festival
ตุลาคม วันเสาร์ที่ 2 ของเดือน กิจกรรมประจำปีภาควิชา ขับร้อง (Voice Festival)
พฤศจิกายน เสาร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน   การคัดเลือกนักเรียนทุน
ธันวาคม เสาร์ที่ 25 หรือใกล้เคียงวันที่ 25 กิจกรรม Christmas concert
  อาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 พิธีมอบประกาศนียบัตร
     

หมายเหตุ: กำหนดการจัดกิจกรรมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้ง