ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

Faculty and Staff

รายชื่อพนักงาน

ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ
คณบดี

 

 

 

 

 

 

 

วิรงรอง เเซ่ฉั่ว
ผู้จัดการ
สิตา บุนนาค
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ปาริสุทธิ์ อุไทยธุราทร
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ภณ ศิริลักษณ์
นักวิชาการพัสดุ
อุษณีย์ เหมืองหม้อ
นักวิชาการเงินเเละบัญชี
คณิศร์นิชา ศรุติศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ณิชมน เสงี่ยมศักดิ์
นักวิชาการกิจกรรม
ทักษ์สรณ์ จรรยารัตน์
นักวิชาการศึกษา
วันทา มะศักดิ์
พนักงานทำความสะอาด
ลาวัลย์ สุวรรณ์
พนักงานทำความสะอาด