ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

แนะแนวการเตรียมตัวสอบ TIME
9 กุมภาพันธ์ 2557

รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมฟังแนะแนวการเตรียมตัวสอบ TIME 
ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ที่สาขาซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม
ไม่เสียค่าใช้จ่าย โทรสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 0-2458-2680-1

ตารางการแนะแนว

เวลา 10.30 - 12.30 น. 
แนะแนวเทคนิคในการเตรียมตัวสอบ TIME วิชาโสตทักษะ วิชาทฤษฎีดนตรีสากล และดนตรีไทย  
วิทยากร : อาจารย์วิภาวรรณ จำเนียรพันธุ์, อาจารย์ณัฐวุฒิ สุขแสงจันทร์, 
และอาจารย์ลิลา มหาวินิจฉัยมนตรี

เวลา 13.30 - 15.30 น. 
แนะแนวหลักสูตรของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากร : A. Peter Fielding, Dr. Kyle R. Fyr, อาจารย์ศรุต วิจิตรเวชการ,
อาจารย์อัคราวิชญ์ พิริโยดม, และอาจารย์วิภาวรรณ จำเนียรพันธุ์